Prijzen applicatie SnelsteRoute.nl

Om gebruik te kunnen maken van SnelsteRoute.nl kunt u toegang verkrijgen tot de applicatie voor één maand of een account aanvragen voor één jaar.

 • Toegang voor één maand tot applicatie

 • Account aanmaken niet nodig

 • Prijs eenmalig € 9,95

 • Maximale invoer 10 stops

 • Postcode en/of adres notatie

 • Toegang tot applicatie voor één jaar via account

 • Prijs per jaar € 119,95

 • Maximaal 5000 credits/berekeningen per jaar

 • Bijkopen extra credits achteraf mogelijk

 • Maximale invoer 10 stops

 • Postcode en/of adres notatie

Wij monitoren maandelijks uw creditverbruik en laten u bijtijds weten wanneer u uw maximum bereikt.
Bent u geïnteresseerd in onze vervoersapplicatie SnelsteRoute.nl? Bestel de applicatie via de betaalbuttons of  stel ons uw vraag!