Prijzen applicatie SnelsteRoute.nl

Om gebruik te kunnen maken van SnelsteRoute.nl dient u bij ons een account aan te vragen. U krijgt dan toegang tot de applicatie gedurende een jaar.

De uitgangspunten van uw account zijn als volgt:
– U neemt een jaarabonnement af op SnelsteRoute.nl. U beschikt hiermee over 5000 afstandsberekeningen per jaar.
– De kosten per jaar bedragen € 99,95 (excl. BTW).
– U kunt maximaal 10 berekeningen per request berekenen.
– U kunt extra credits bijkopen indien uw maximumverbruik is bereikt.

Wij monitoren maandelijks uw creditverbruik en laten u bijtijds weten wanneer u uw maximum bereikt.
Bent u geïnteresseerd in onze vervoersapplicatie SnelsteRoute.nl. Neem nu een account!