Prijzen applicatie SnelsteRoute.nl

Om gebruik te maken van SnelsteRoute.nl kunt u SnelsteRoute Premium in de webwinkel aankopen.
Wij maken vervolgens voor u een account aan incl. Google Maps API.
De applicatie heeft voor u de volgende mogelijkheden.

  • Toegang tot applicatie voor één jaar via account

  • Prijs per jaar € 199,95

  • Maximaal 5000 credits/berekeningen per jaar

  • Bijkopen extra credits achteraf mogelijk

  • Maximale invoer 12 stops

  • Postcode en/of adres notatie

Wij monitoren maandelijks uw creditverbruik en laten u bijtijds weten wanneer u uw maximum bereikt.
Bent u geïnteresseerd in onze vervoersapplicatie SnelsteRoute.nl? Bestel de applicatie via de betaalbutton of stel ons uw vraag!